Veelzijdig in P&O werk!

Inzet aan Zet is een bureau dat zich richt op advisering, ontwikkeling en implementatie van personeelsbeleid en organisatieverandering.

Portret Astrid Blaak Fotograaf: Karin Kramer

Het zal u bekend voorkomen: de CAO geeft u de ruimte om als organisatie zelf invulling te geven aan diverse aspecten van personeelsbeleid. Uw P&O-adviseur heeft het echter druk met de dagelijkse gang van zaken en kan daarom ondersteuning gebruiken bij de beleidsontwikkeling. In samenwerking met uw eigen medewerkers adviseert Inzet aan Zet u in beleidskeuzes, schrijft zij het beleidsstuk en ontwikkelt zij de bijbehorende personeelsinstrumenten, afgestemd op de wensen en behoeften van uw organisatie. Desgewenst draagt Inzet aan Zet bij aan de implementatie van het personeelsbeleid. Op het moment dat u écht een regeling paraat moet hebben belt u Inzet aan Zet.

Ook dit herkent u: het schrijven van dat projectplan, die evaluatie of een reorganisatieplan is een blok aan uw been. Inzet aan Zet heeft ruime ervaring in het schrijven van stukken en kan u ondersteunen bij het schrijven of het schrijven uit handen nemen. En het hoeft niet bij schrijven alleen te blijven! Inzet aan Zet heeft ook veel ervaring met de (ondersteuning van) uitvoering van plannen.

Of herkent u dit: als kleine organisatie met enkele werknemers komt u vragen tegen over arbeidsovereenkomsten, de Wet Poortwachter, de Arbo-wet, het functioneren van werknemers, sollicitatieprocedures. U hebt ooit een cursus gevolgd, maar hoe moet het nu in deze specifieke situatie? Hoe pakt u de begeleiding van een zieke werknemer aan? Hoe voert u functioneringsgesprekken? Inzet aan Zet geeft u advies op maat. U kunt Inzet aan Zet beschouwen als uw persoonlijke personeelsadviseur die u alleen dan inzet wanneer u dat nodig vindt.

Op deze website vindt u bij Dienstverlening meer voorbeelden van de dienstverlening van Inzet aan Zet. Bij de Visie leest u waarom Inzet aan Zet zo te werk gaat. Als u wilt weten welke kosten en voorwaarden hieraan verbonden zijn, leest u verder bij Tarieven. Bij Ontwikkeling leest u welke activiteiten Inzet aan Zet onderneemt om zich als professionele dienstverlener waar te maken. Bij Curriculum leest u wie voor deze dienstverlening garant staat. En als u denkt: ik wil graag weten wat Inzet aan Zet voor mij of mijn organisatie kan betekenen, belt u 06-25472756 of u stuurt een e-mail naar info@inzetaanzet.nl.
Inzet aan Zet is gevestigd te Alkmaar.

© Inzet aan Zet - 06-25472756 - info@inzetaanzet.nl - Top van de pagina