Curriculum

Inzet aan Zet is als eenmanszaak gestart op 1 augustus 2006 en gevestigd te Alkmaar. Drijvende kracht achter het bedrijf is Astrid Blaak. Zij heeft veelzijdige ervaring als beleidsadviseur P&O en als interim P&O-adviseur, maar ook als bestuurslid in organisaties binnen welzijn en cultuur. Als bestuurslid bekleedt zij de portefeuille personeel en organisatie. Haar 13 jaar werkervaring als paramedicus neemt zij mee in haar werk als adviseur. Dit heeft een toegevoegde waarde voor gespreksvoering en procesmatig / methodisch denken. Zorg en welzijn hebben voor haar geen geheimen. Voor minder bekende branches deinst zij echter niet terug.

Profiel

‘Zuiver op de graat’! Zo wil ik mijzelf typeren. De uitdrukking symboliseert de menselijke eigenschappen van betrouwbaar en eerlijk. Daarbij gaat voor mij organisatiebelang boven persoonlijk belang. Daarnaast heb ik nog andere talenten te bieden. Ik ben sterk in het kritisch en objectief analyseren van wat anderen bedenken, in het doorzien van complexe vraagstukken, in het praktisch en doelmatig uitwerken van ideeën en concepten en in het samenbrengen van meningen en resultaatgericht ondernemen. Mijn benadering is methodisch en procesmatig.

Werkervaring

1/8/2006 - nu eenmanszaak Inzet aan Zet, freelance beleids- en senior HR-adviseur binnen zorg en welzijnsinstellingen, al 13 jaar vrijwel doorlopend opdrachten, vooral gericht op organisatieontwikkeling en -inrichting, actualiseren van bestaande functiehuizen en herwaardering, competentiemanagement, maar ook opdrachten voor ziektevervanging als allround HR-adviseur, opdrachten gericht op beleidsontwikkeling HRM, diverse onderzoeksopdrachten bij knelpunten in het functioneren van de organisatie
Mijn opdrachtgevers de afgelopen 4 jaar waren o.a.:
Stichting Topaz in Leiden, Zorggroep Tellus in Den Helder, Ons Tweede Thuis in Aalsmeer, Magentazorg in Heerhugowaard, Stichting NiKo in Alkmaar, Woonzorggroep Samen in Schagen, Nieuw Unicum in Zandvoort, MEE&deWering in Alkmaar
15/2/06 - 1/9/06 plaatsvervangend hoofd P&O Stichting Radius Welzijnswerk Haarlem
 • 1 dag per week ondersteunen deels uitgevallen hoofd P&O, alle voorkomende werkzaamheden en coaching
2005 – 1/7/06 beleids- en personeelsadviseur a.i. Welzijnsorganisatie en Maatschappelijke Dienstverlening Den Helder (WMD), hiërarchisch rechtstreeks onder directeur.
3 dagen per week
Werkzaamheden o.a.:
 • ontwikkeling van personeelsbeleid (onderwerpen: ziekteverzuim, arbo, werving&selectie, sociaal plan, stage, verlof, integraal management)
 • vergroten van efficiency door het verbeteren van werkprocessen binnen P&O
 • zorgdragen voor continuïteit in P&O- werkzaamheden
 • aansturen en reörganiseren organisatieonderdeel
2004 trainer/ adviseur functiewaardering op freelance basis bij Triversum Alkmaar
 • trainen van P&O-adviseurs en afdelingsmanagers
 • inventarisatie stand van zaken m.b.t. FWG 3.0
 • advies aanpak functiewaardering
 • voorstel tot procedure functiewaardering
 • vervaardigen functiegerelateerde organigrammen.
2000 – 2004 beleidsadviseur P&O GGZ Noord-Holland Noord
 • beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie op diverse P&O-onderwerpen (o.a. Sociaal Plan, AMS-regeling, jaargesprek)
 • projectleiding invoering FWG 3.0
 • projectleiding functiegebouw
 • lid Commissie Nascholing en Opleiding
1987 – 2000 logopedist ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen Medisch Centrum Alkmaar)
 • naast uitvoerend werk als logopedist actief in verschillende verbetertrajecten ten behoeve van de organisatie van de dienstverlening
1996 – 1998 vrijgevestigde logopediepraktijk te Alkmaar

Bestuurswerk

2017 – 2018 secretaris stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland
2009 – 2013 bestuurslid cultuurcentrum Provadja/YXIE
2009 – 2012 bestuurslid WonenPlus NH, portefeuille personeel en organisatie
1997 – 2000 hoofdbestuurslid landelijke koepelorganisatie FHZ (Federatie van Hoger opgeleid personeel in de Zorgsector, huidige FBZ)
1996 – 2000 bestuurslid NVLF sectie Gezondheidszorg (landelijk)
1992 – 1997 bestuurslid regio 13 beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

Opleidingen

2002 - 2007 Vrije Universiteit Amsterdam
studie Sociale Wetenschappen deelvariant Beleid, Communicatie en Organisatie (in deeltijd, 5 jaar) waarin o.m. organisatiekunde; strategisch management; beleidsontwerp- en evaluatie; leren in organisaties; marketingcommunicatie; publieksbeïnvloeding; organisaties tussen markt en overheid
2001– 2002 ISBW
Personeelsmanagement voor Hoger Opgeleiden
waarin o.m. instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, communicatie, personeelsmanagement en organisatiekunde
1999 ISBW
Middle Management Non-Profitorganisaties voor Hoger Opgeleiden waarin o.m. human resource management; functionerings- gesprekken; personeelsbeleid
1982 - 1986 Groningen
HBO-opleiding Logopedie-Akoepedie
1976 - 1982 Epe, Atheneum A

Na- en bijscholing

2017 – 2018 De Erkende Toezichthouder
toeleidingsmodule lidmaatschap raad van toezicht
2016 De Erkende Toezichthouder
dagseminar voor aankomend toezichthouders
2015 2Work Arbeidsjuristen
training Ontslag en Vergoeding Nieuwe Stijl
2011 Focus Conferences
2-daagse training Leren adviseren door Léon de Caluwé
2011 NCOI
masterclass Juridische aspecten van HRM
2010 Performa
masterclass De effectiviteit van HR in organisaties door Luc Smeyers en Karin Sanders
2001 Universiteit van Amsterdam
collegereeks Het beste van twee werelden: Arbeidsverhoudingen en HRM
1999 NZf - workshop FWG 3.0 (nieuw functiewaarderingssysteem gezondheidszorg)
1998 De Burcht Amsterdam
collegereeks Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid
1997 CBO Utrecht
LISK-2, zorginhoudelijke module van de vrije vestiging vertalen naar gezondheidszorginstellingen
1996 cursus TRIAS
Kwaliteitsbevordering voor logopedisten in de tweede lijn Onderwerpen: kwaliteitsmeetinstrumenten, prijs-kwaliteit- verhouding e.d.
1989 - 1995 vakinhoudelijke cursussen logopedie

Hobbies

Reizen (favoriet land: Australië), fotograferen, wandelen, tuinieren.

© Inzet aan Zet - 06-25472756 - info@inzetaanzet.nl - Top van de pagina