Opdrachten en dienstverlening

Inzet aan Zet heeft o.a. ervaring met advies over en het ontwikkelen en implementeren van beleid en beleidsinstrumenten voor de volgende onderwerpen:

 • Strategisch personeelsbeleid
 • Integraal management
 • Ziekteverzuim en reïntegratie
 • Functiewaardering en organisatiestructuur
 • Reorganisatie
 • Sociaal plan
 • Functioneren en loopbaanontwikkeling
 • Arbo-beleid
 • Stagebeleid
 • Regelingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Mobiliteitsbeleid / Employability
 • Inzet aan Zet schrijft uw beleidsstukken en regelingen of ondersteunt u bij het schrijven.

Ook is Inzet aan Zet inzetbaar voor kortdurende ziektevervanging, vervanging gedurende zwangerschaps- en bevallingsverlof of ondersteuning van uw reïntegrerende P&O-adviseur of hoofd P&O.

Voor kleine organisaties met een beperkt aantal werknemers is het aantrekkelijk de dienstverlening van Inzet aan Zet incidenteel in te zetten. Inzet aan Zet is voor u beschikbaar als uw persoonlijke personeelsadviseur. U betaalt alleen de verrichte werkzaamheden per uur.

Inzet aan Zet is een eenmanszaak en werkt met opdrachtovereenkomsten.

© Inzet aan Zet - 06-25472756 - info@inzetaanzet.nl - Top van de pagina