Onderzoek en ontwikkeling

Astrid Blaak bezoekt regelmatig congressen en beurzen. Bezoek van de vakbeurs Performa 2006, 2010 en 2012, het congres “Personeelsbeleid in een veranderende zorgsector”, de masterclass De effectiviteit van HR in organisaties door Luc Smeyers en Karin Sanders (2010) en de masterclass Juridische aspecten van HRM bij de NCOI (2011), een tweedaagse masterclass Leren adviseren door Léon de Caluwé (2011), de congressen “Duurzame inzetbaarheid in de VVT” (2013) en “HR in de Zorg” (2013) zijn de activiteiten die zij sinds de start van Inzet aan Zet daarin heeft ondernomen.

Voor de afronding van haar universitaire studie heeft Astrid onderzoek gedaan naar ontwikkelingsgericht organiseren binnen de gezondheidszorg. Het afstudeeronderzoek maakt deel uit van een langerdurend promotieonderzoek naar het besturen van zorginstellingen, dat geleid wordt door Annemarie van Dalen. Bestuurders van zorginstellingen verrichten hun werk in een complexe ambigue context. Zij balanceren tussen voortdurende druk op het ontwikkelen van nieuwe zorgmethodieken, de bedrijfseconomische vereisten en de politiek maatschappelijke opdracht. Ze maken continue keuzes en leggen verbindingen tussen vragen op het gebied van productiviteit, effectiviteit, doelmatigheid, menselijke waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit onderzoek bestudeert hoe bestuurders en instellingen dit doen, welke keuzes zij maken en welke dilemma’s zij tegen komen. Hiertoe wordt een aantal casestudy’s gedaan binnen verschillende instellingen in de zorgsector.

Met haar afstudeeronderzoek draagt Astrid bij aan het beantwoorden van een deelvraag uit één van de casestudy’s binnen een instelling in de gehandicaptenzorg, namelijk: “Wat zijn onderliggende organiseeropvattingen binnen de betreffende organisatie en hoe komen deze in de praktijk tot uitdrukking?”

© Inzet aan Zet - 06-25472756 - info@inzetaanzet.nl - Top van de pagina