Visie

Inzet aan Zet stelt de behoefte en wens van de klant centraal. Inzet aan Zet levert maatwerk. De basis van haar advisering en beleidsontwikkeling is wet- en regelgeving en de vigerende CAO. Deze ingrediënten worden in nauwe samenwerking met uw managers dan wel P&O-ers geïntegreerd in uw organisatievisie en bestaande beleid. Inzet aan Zet voegt zich gemakkelijk tussen uw zittende personeelsleden en benut de daar aanwezige expertise optimaal. Inzet aan Zet kijkt altijd eerst wat u al in huis hebt en wil daaraan met haar dienstverlening een toegevoegde waarde geven. De hand aan de loper in het logo van Inzet aan Zet symboliseert deze visie: de handen worden uit de mouwen gestoken, als loper voegt Inzet aan Zet zich in het spel. Inzet aan Zet hecht evenveel waarde aan het proces van totstandkoming als aan het resultaat.

Maar Inzet aan Zet is meer. Inzet aan Zet beoogt werkbare producten af te leveren en geen adviesrapporten voor uw bureaulade! Inzet aan Zet maakt beleidsinstrumenten waar u direct gebruik van kunt maken. De bedrijfsnaam wil inzet uitstralen, maar ook uw strategische partner in beleidsontwikkeling zijn. Het inrichten van uw organisatie is als een schaakspel: het vereist inzicht, overzicht, vooruitdenken en creativiteit.

© Inzet aan Zet - 06-25472756 - info@inzetaanzet.nl - Top van de pagina